Kampvoorwaarden

1. AANMELDING

Na aanmelding voor een Strubbenkamp ontvang je van ons een bevestiging en een brief waarin wordt vermeld hoe je het kampgeld kunt betalen. Betaal tijdig om problemen te voorkomen. Met je aanmelding verplicht je je tot het betalen van het kampgeld, ook als je besluit niet te komen, omdat we rekening moeten houden met inkopen en andere voorzieningen. Nadere gegevens betreffende je kamp worden ongeveer 4 weken voor de aanvang van het kamp toegezonden.

2. ANNULERING

Alleen in bijzondere gevallen kan verzocht worden de kampprijs, na aftrek van € 25,= als vergoeding van gemaakte kosten, terug te betalen.

3. ONDERBREKING

Het tijdens een kamp terugkeren naar huis i.v.m. ziekte van familieleden of om welke reden dan ook, is geheel voor eigen rekening, terwijl geen resolutie kan worden gegeven van het betaalde deelnemersgeld.

4. DOORGAAN VAN EEN KAMP

Indien een kamp wegens te geringe deelname of andere omstandigheden – zulks ter onzer beoordeling – niet kan doorgaan, wordt hiervan in de regel 6 weken voor de vertrekdag kennis gegeven. In dat geval zullen alle door de deelnemers gestorte deelnemersgelden worden terugbetaald. Op verdere aanspraken kan de inschrijver geen rechten doen gelden.

5. VERZEKERINGEN

Alle deelnemers zijn collectief WA verzekerd, met dien verstande dat de eigen WA-verzekering voor gaat.

6. TENSLOTTE

Het is niet mogelijk deel te nemen aan meer dan één kamp. Het is een erg zware belasting voor de deelnemers.

OPMERKING

Elk jaar opnieuw besteden we veel tijd aan de voorbereiding, maar ook aan nabespreking van de kampen. Met als doel dingen die verkeerd gegaan zijn op te sporen en te verbeteren en de positieve gebeurtenissen en zaken zo te houden. Zo houden we zelf de vinger aan de pols. Graag nodigen we jullie uit daar in mee te denken en te werken d.m.v. kritische kanttekeningen en suggesties.