Verslag JAV 2007

Verslag Buitengewoon JAV 2007

Op zaterdag 24 november jl. heeft de aangekondigde B-JAV plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is een aantal belangrijke stappen gezet richting de toekomst van het landelijk jeugdwerk in Baptist Nederland.

Er is in eerste instantie overleg geweest met een vertegenwoordiger van de Unieraad, br. Piet van der Dussen. Dit was een zeer prettig overleg, dat vertrouwen geeft in een gezamenlijke toekomst van de activiteiten van het landelijk jeugdwerk en de Unie van Baptistengemeenten.

Daarna is gesproken over het bestuur van de NBJB. Het huidige bestuur heeft aangegeven te willen aftreden om plaats te maken voor nieuwe mensen die fris en ongehinderd door ervaringen uit het verleden samenwerking met de Unie kunnen onderzoeken en vorm geven.

Er zijn vier nieuwe bestuursleden voorlopig benoemd. Dit zijn: Erik Koster (Groningen), Sanne Meijer (Zwolle), Judith Nobbe (Groningen) en Pieter Steenhuis (Nieuwegein). Zij zullen onderling de bestuursfuncties verdelen. Er volgt nog een schriftelijke procedure om deze benoeming te formaliseren.

Het nieuwe bestuur heeft de opdracht gekregen om te zorgen dat de activiteiten van de NBJB door kunnen gaan, waarbij het inpassen van deze activiteiten onder de Unie de voorkeur heeft. Belangrijkste is echter het doorgaan van de activiteiten.

Het nieuwe bestuur zal eind maart/begin april een nieuwe vergadering uitschrijven, waarin de plannen gepresenteerd zullen worden. Dit is nog op tijd om eventueel voorstellen aan de AV van 2008 te kunnen doen.

Op 17 december spreken het oude en nieuwe bestuur met een afvaardiging van de Unie over onderlinge samenwerking.

De komende maanden zullen heel intensieve maanden worden voor het nieuwe NBJB bestuur. We willen iedereen vragen om de activiteiten van de NBJB en het nieuwe bestuur met gebed te ondersteunen.

Namens het nieuwe NBJB-bestuur

Pieter Steenhuis

Even een verslagje van de gebeurtenissen op de JAV te Zwolle.

Vrijdag hebben we elkaar ontmoet. En hebben we een dienst gehad, waarin we veel hebben gezongen, twisteren en nadenken over Wild romance. Daarna zijn we naar de gastgezinnen vertrokken en zijn daar lekker gaan slapen.

Zaterdag; tijd voor de vergadering. Arjen Treuren (van de Unie) heeft verteld over de toekomstplannen van de Unie als het gaat over het taakveld Jeugd. De Unie is bezig met het opzetten van Regioteams van ongeveer 7 gemeenten. Deze gemeenten kunnen dan activiteiten en allerlei andere dingen met elkaar doen. De unie heeft drie speerpunten: Gemeente Opbouw, Gemeente Stichting en Solidariteit.

De Unie wil de NBJB-activiteiten wel stenen als het nodig is 'intergraal beleid'. De Unie heeft toegegeven dat het in het verleden niet altijd goed is gedaan, maar wil positief naar de toekomst kijken.

De NBJB geeft aan dat hun beleid is de landelijke activiteiten (JAV en Strubbenkamp) doorzetten. De historie wordt weergegeven, wat er helaas niet heel mooi uitziet. Sinds 2004 is er vanuit de Unie geen geld meer binnen gekomen.

Helaas wil momenteel niemand borg staan voor de financiele kant van de Strubbenkampen.

Na de pauze is besloten om positief de toekomst in te gaan. En hier met de Unie, Jeugdraad, Jongeren van de NBJB, Overige Jongeren op zaterdag 24 november over te gaan praten op een bijzondere JAV. In Zwolle van 13.00 tot 17.00u

Na de lunch zijn de workshops bezocht en daarna een speurtocht door de binnenstad van Zwolle.

Na lekker chinees gegeten te hebben, zijn we op weg gegaan naar het volleybaltoernooi.

Zondag hebben we weer een dienst meegemaakt, daarna met de gemeente koffie gedronken. Gegeten en geevalueerd...

Het weekend was alweer voorbij... Maar word vervolgd op 24 november... So Be There

 

Jongeren Algemene Vergadering 2007, Zwolle

Het zou een beloofde ‘renew-old-school one-weekend’ worden en dat is het ook geworden. De Jongeren Algemene Vergadering, die georganiseerd werd door de Baptisten Gemeente uit Zwolle, was er een zoals het hoort. Een heel weekend lang, samen met 40 jongeren uit heel het land, vergaderen, volleyballen, zingen, workshops en natuurlijk heel veel lol. Wat hebben we met z’n allen veel gelachen.

Van heinde en ver kwamen vrijdag de jongeren naar Zwolle. Het weekend begon met veel zang en muziek tijdens introductie dienst waarna een ieder naar hun gastgezinnen werden gezonden. Bij sommigen ging het licht netjes om 11.05 uit, maar bij enkelen bleef het tot de vroege uurtjes onrustig.

De zaterdag ochtend werd gebruikt om te vergaderen. Afgevaardigden van de Unie, Arjan Treuren en Albrecht Boerrigter, waren aanwezig om de situatie tussen de NBJB en de Unie uit te leggen en kwamen met positieve berichten. Er is een vervolg afspraak gemaakt om de samenwerking tussen de NBJB en de Unie te verbeteren.

Het middag programma was een muzikaal drama, met een workshop NBJB, een UNIEke time to turn. (Om die te snappen had je er maar bij moeten zijn.) Een JAV zonder volleybal toernooi is geen echte JAV dus zaterdagavond werd er door maar liefst acht (8) teams een balletje over het net geslagen.

Tijdens de zondag ochtend dienst heeft de gastgemeente zich van zijn beste interactieve en multimedia kant laten. De voorganger met de boodschap op video en zelfs de mogelijkheid om een e-mailbericht naar God@Hemel te sturen.

Het was een goed weekend, Baptisten Gemeente Zwolle bedankt en tot de volgende JAV.

RdV