Terug

Ik wil weer terug, oh wil weer terug.
Terug naar de tenten, de kampers, de mug.
Vriendschap geloof is wat ik daar leer.
Weet het nu zeker, 'k wil volgend jaar weer!

Nederlands Baptisten Jeugd Beweging

Bericht De Strubben

Datum: 09 november 2015

Dit bericht is eerder gepubliseerd op www.baptisten.nl.

Met pijn in hart en ziel heeft het bestuur van De Strubben besloten om te stoppen. Vanwege diverse redenen zoals teruglopende boekingen, andere wensen van huurders, de strenge eisen van de overheid en hoge kosten voor noodzakelijk onderhoud is het niet meer rendabel om de gebouwen te exploiteren en te onderhouden.

Hieronder leest u de brief, verzonden door het bestuur van de Strubben

Beëindiging Stichting de Strubben groepsaccommodaties

De Strubben Groepsaccommodaties
Hoofdweg 4
9443 TJ Schoonloo (Dr.)
www.destrubben.nl

Groningen, 28 oktober 2015,

Mogelijk heeft u dit al vernomen, de Strubben gaat stoppen. En dat gebeurt niet zomaar…

Iets meer dan 25 jaar geleden werd gezocht naar een locatie in Nederland om het kampwerk en jeugdwerk van onze Uniegemeenschap een eigen plek te geven. Doordat de Nieuwe Oorsprong geen geschikt terrein had viel deze locatie af en moest gezocht worden naar een alternatief. Stichting Tabitha was destijds eigenaar van de Strubben en moest stoppen met de activiteiten als rust en herstellingsoord. Hierdoor kon het bezit overgedragen worden aan de Nederlandse Baptisten Jeugd Beweging waardoor de Stichting Jeugdcentrum NBJB ontstond. Op 29 december 1990 vond de officiële opening plaats.

Er zijn op de Strubben veel NBJB zomerkampen gehouden, maar ook diverse andere activiteiten zoals trainingen, jeugdleiderscursussen en zelfs enkele keren een Strubbenfestival. Door de groeiende vraag naar een geschikte groepsaccommodatie voor jeugdgroepen werd in 1997 het kamphuis gebouwd. In februari 1998 kwam het jeugdbureau van de NBJB naar de Strubben. Al het Baptisten jeugdwerk op een plek, een hele mooie plek om God en elkaar te ontmoeten.

Door de bezuinigingen bij de overheid verdween het jeugdbureau van de NBJB. Een eerste klap voor de Strubben om te verduren. Om de continuïteit van de Strubben te waarborgen was de Strubben een jaar eerder verzelfstandigd in Stichting de Strubben Groepsaccommodaties.

Het kampwerk op de Strubben ging door maar liep steeds verder terug, in 2012 werd voor het laatst een kampweek georganiseerd op de Strubben, een jaar later volgde de laatste editie van het “moeder en kind kamp”. Dit was een voor de Strubben opnieuw een gevoelige klap, niet alleen financieel maar ook omdat het oorspronkelijke doel, een eigen jeugdcentrum, daarmee in feite eindigde.

Alhoewel de verhuur van zowel het hoofdgebouw als het kamphuis goed verliep, was dit niet voldoende om het wegvallen van het kampwerk en de verhuur van het kantoor te compenseren. In de laatste jaren zagen we bovendien een kentering. De groepen die huurden waren kleiner in aantal en men ging steeds meer op het laatste moment boeken. Ook merkten we dat de huurders meer verwachtten van de accommodaties. Vooral het hoofdgebouw voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Om met name het hoofdgebouw te moderniseren is een grote investering noodzakelijk.
Gedurende de periode van het bestaan van de Strubben was het niet mogelijk gebleken voldoende financiële reserves op te bouwen om die moderniseringen door te voeren.

Daar bovenop liep de verhuur van de panden aan het begin van dit jaar enorm achter waardoor we vaststelden dat de exploitatie 2015 helaas met een fors verlies zou moeten worden afgesloten. Het bestuur van de stichting de Strubben zag geen mogelijkheden meer, met name door het ontbreken van de financiële middelen, de achterstand in onderhoud en de maatschappelijke veranderingen De Strubben uiteindelijk nog rendabel te maken. Op dit kruispunt heeft het bestuur besloten dat het niet verstandig is om te investeren en is met veel pijn in het hart en de ziel de keuze gemaakt om te gaan stoppen.

De stichting is niet failliet, maar het is onrendabel geworden om de gebouwen te exploiteren en vooral te kunnen onderhouden. Met name het hoofdgebouw, gebouwd in 1910, kostte jaarlijks veel geld aan onderhoud. Dit werd mede veroorzaakt door steeds strengere regels, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid en legionella.

In de zomer van 2015 is daarom contact gezocht met de Unie van Baptisten gemeenten Nederland en om hulp gevraagd bij de ontstane situatie. De Strubben zal in de verkoop worden gezet en de mogelijke baten zullen, zoals statutair is vastgelegd, overvloeien naar de Unie van Baptisten gemeenten in Nederland.

Het bestuur van de Strubben had het liever anders gezien, met name ook vanuit de doelstellingen van de Strubben, maar ziet geen mogelijkheden meer. Het is geen makkelijk proces om door te maken. Niet alleen voor de betrokken bestuurders, maar ook vanwege het gevolg dat hierdoor het contract met de beheerder Lucie Wijchers (en Erik Wijchers) Is beëindigd. Zij hebben sinds 2008 het meeste werk verricht voor de Strubben en hun ziel en zaligheid hierin gelegd. Het bestuur dankt hen dan ook voor al hun inzet tot nu toe. Daarnaast bedankt het bestuur via deze weg ook de eerdere beheerdersechtparen, Bas & Neeltje Stadens en Henk en Marleen Samplonius, voor hun tijd en werkzaamheden op de Strubben.

Het bestuur vertrouwt erop dat God zal helpen om de laatste fase af te ronden en het geheel tot een goed einde te brengen. De foto’s, video’s en vooral de herinneringen zullen blijven voor een ieder die op de Strubben geweest is.

Nadere berichtgeving over de verkoop van de Strubben volgt en/of zal ook via de website van de Strubben kenbaar worden gemaakt, www.destrubben.nl

Namens het bestuur,

Sake de Vries
Voorzitter

Terug naar het nieuws overzicht